Korotettu koulutuskorvaus

Vuonna 2016 peruskoulun tai 10. luokan päättäneen nuoren oppisopimuksesta maksetaan työnantajalle korotettua koulutuskorvausta. Korvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa, toisena vuonna 500 euroa ja kolmantena 300 euroa kuukaudessa.