Oppisopimuskoulutuksen osapuolten tehtävät

Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on neuvoa oppisopimuskoulutukseen liittyvissä kysymyksissä, toteuttaa sopimusjärjestelyt sekä hankkia opiskelijalle koulutukseen kuuluva tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet. Lisäksi oppisopimuskoulutuksen järjestäjä vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta, koordinoi koulutusta ja sen rahoitusta.

Työnantaja vastaa työsuhdeasioista sekä siitä, että opiskelijan on mahdollista tehdä ammattiin ja tutkintoon kuuluvia työtehtäviä. Opiskelijaa ohjaa työpaikalla sovittu työpaikkakouluttaja. Työnantaja on mukana opiskeluohjelman tekemisessä sekä työssä oppimisen arvioinnissa. Työnantaja vastaa myös opiskelijan osallistumisesta tietopuoliseen opetukseen ja pitää yhteyttä muihin oppisopimuskoulutuksen osapuoliin.

Opettaja tekee tietopuolisen opetuksen opiskeluohjelman ja on mukana koulutuksen suunnittelussa. Oppilaitos vastaa myös opiskelun ohjaamisesta ja arvioinnista sekä järjestäjäsopimuksen mukaisesta näyttötutkinnon toteutumisesta.

Opiskelija tekee oppisopimuksen työnantajan kanssa ja sitoutuu siinä työskentelemään työnantajan ohjauksen alaisuudessa sekä opiskelemaan tietopuolisilla jaksoilla oppilaitoksessa. Opiskelija vastaa työtehtävistään, toteuttaa opiskeluohjelmaansa ja pitää yhteyttä eri osapuoliin.