Oppisopimuskoulutuksen arviointi sisältää sekä työssä oppimisen että tietopuolisten opintojen arviointia. Näytöt eli tutkintotilaisuudet arvioidaan erikseen sovitun suunnitelman mukaisesti.

Työssä oppiminen

Työssä oppimisen arviointi on tärkeä osa oppisopimuskoulutusta ja oppimisprosessia. Sen avulla ohjataan ja tuetaan työssä oppimista. Säännöllisen ja suunnitelmallisen arvioinnin avulla saadaan palautetta edistymisestä ja oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Palaute ohjaa ja motivoi opiskelijaa. Oppimista arvioidaan koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Palautettu arviointi on edellytys sille, että työnantajalle maksetaan oppisopimuksessa sovitut koulutuskorvaukset.

Työpaikalla tapahtuvan arvioinnin kohteena on arviointijakson aikana työpaikalla tapahtuva työssä oppiminen, ei oppilaitoksessa tapahtuva tietopuolinen opetus. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija arvioivat työssä oppimista tutkinnon osien mukaan.
1.8.2015 lähtien arviointia ei tehdä enää numeerisesti asteikolla 1-3, vaan ammattitaito arvioidaan sanallisesti tutkinnon osittain.

Tietopuolinen koulutus

Oppilaitos organisoi ja vastaa opiskelijan tietopuolisten opintojen ohjauksesta, arvioinnista sekä tutkintotilaisuuksien järjestämisestä. Opiskelija osallistuu tutkintotilaisuuksiin, jotka oppilaitos järjestää henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Tutkintotoimikunta antaa todistuksen suoritetuista tutkinnon osista. Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava hyväksytysti kaikki tutkinnon osat.

Todistukset

Opiskelija saa oppisopimuskoulutuksesta osallistumistodistuksen sekä tutkintotodistuksen, kun koko näyttötutkinto on suoritettu tai osatutkintotodistuksen tutkinnon osan suorituksesta. Tutkintotodistuksessa arviointi on perustutkinnoissa tutkinnoin osittain asteikolla 1-3 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa maininnalla hyväksytty / hylätty.