Oppisopimusopiskelijan on mahdollista lähteä kansainväliselle jaksolle oppisopimuskoulutuksensa aikana. Ulkomaanjaksot ovat pääasiassa työssä oppimista, mutta ne voivat sisältää myös tietopuolista koulutusta paikallisessa oppilaitoksessa tai kotimaisen oppilaitoksen etätehtäviä.

Ulkomaan koulutusjakson suunnittelusta on aina keskusteltava ajoissa oppisopimuskeskuksen kanssa, joka päättää ulkomaanjakson sisällyttämisestä kotimaiseen tutkintoon tai valmistavaan koulutukseen. Näin ulkomaan jakson ei tarvitse pidentää opiskeluaikaa. Kansainväliselle jaksolle voi lähteä joko Lapin oppisopimuskeskuksen, oppilaitosten, opiskelijoiden ja työnantajien kontaktien kautta.

Lapin oppisopimuskeskus voi avustaa opiskelijaa taloudellisesti jakson toteutuksessa riippuen tapauksesta. Opiskelijavaihdot ovat yleensä vähintään kuukauden pituisia ja opiskelijan on toimitettava matkasta raportti. Jaksojen todentamiseen Euroopan alueella käytetään Europassia.