Työsuhteeseen liittyvät asiat

 • Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus.
 • Oppisopimus on mahdollinen, jos tutkinnon tavoitteen mukaista työtä on vähintään 25 tuntia viikossa.
 • Työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan.
 • Työnantaja maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, palkan sivukulut sekä vakuutuksen työssäoloajalta.
 • Tietopuolisen opiskelun ajalta palkanmaksu sovitaan tapauskohtaisesti.
 • Opiskelijan vuosilomaoikeus karttuu koko oppiajalta, vaikka tietopuoliselta jaksolta ei palkkaa maksettaisi.
 • Oppisopimus päättyy, kun sovittu oppiaika loppuu tai sopimus puretaan.

Lisätietoja työsuhteeseen liittyvistä yksityiskohdista saat:

 • Työnantajalta
 • Työpaikan luottamusmieheltä
 • Oman alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä ja -liitoista
 • Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä, Rovaniemen toimipisteestä osoitteessa  Pekankatu 2, p. 020 6361 010
 • Työsuhdeasioiden puhelinpäivystyksestä, p. 020 6361 020
 • Internetistä www.tyosuojelu.fi

Oppisopimuskoulutukseen liittyvät säädökset

 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Ammatillisen koulutuksen laki (630/98) ja asetus (811/98), määräys henkilökohtaistamisesta 8 §
 • Ammatillisen aikuiskoulutuksen laki (631/98) ja asetus (812/98)  
 • Työturvallisuuslaki 738/2002
 • Alan työehtosopimus