Oppisopimuskoulutus on joustava tapa hankkia ammattitaitoa työssä. Työssä tapahtuvaa koulutusta täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimusopiskelija voi olla joko uusi työntekijä tai olemassa olevaa henkilöstöä. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on hankkia osaamista sekä opiskelijan että työpaikan tarpeisiin.

Oppisopimuskoulutus suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, työnantajan, oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajan ja oppilaitoksen opettajan kanssa. Työpaikalla opiskelija tekee suunniteltuja työtehtäviä ja tukena työssä oppimisessa on työpaikkakouluttaja. Tietopuolisen koulutuksen määrä vaihtelee suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen ja henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan. Tavoitteena on tutkinnon suorittaminen sekä henkilö- ja työpaikkakohtaisten opiskelutavoitteiden saavuttaminen. Oppisopimuksen kokonaiskesto vaihtelee 4 kuukaudesta 3 vuoteen.

Kenelle?

Oppisopimuskoulutus sopii

  • uusille työntekijöille
  • alan vaihtajille
  • työntekijöille, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai se on jäänyt kesken
  • työntekijöille, jotka haluavat kehittyä ammatissaan
  • yrittäjille, jotka haluavat kehittää itseään ja yritystoimintaansa

Näin haet oppisopimuskoulutukseen:

  • Mieti, mikä olisi sinulle sopiva ala.
  • Ota yhteyttä mahdollisiin työnantajiin tai keskustele oman työnantajasi kanssa mahdollisuudesta lähteä oppisopimuskoulutukseen.
  • Yhteydenotto oppisopimuskeskukseen ja koulutuksen suunnittelu koulutustarkastajan kanssa.
  • Jos olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa, selvitä onko oppisopimuskoulutukseen mahdollista saada palkkatukea.