Oppisopimuskoulutus tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden rekrytoida uusia työntekijöitä ja kouluttaa henkilöstöään yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun:

 • yritys tarvitsee uutta työntekijää
 • alalle ei löydy valmiiksi koulutettuja työntekijöitä
 • työnantaja haluaa kehittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
 • työntekijöillä pitää olla alalle sopiva tutkinto

Työnantajan tehtävät oppisopimuskoulutuksessa:

 • hoitaa työsuhdeasiat
 • järjestää oppimista tukevat työtehtävät
 • nimeää vastuullisen työpaikkakouluttajan
 • vastaa työssä oppimisen toteutumisesta
 • vastaa opiskelijan osallistumisesta tietopuoliseen opetukseen
 • vastaa tutkintotilaisuuksien arvioinnista
 • pitää yhteyttä oppisopimuksen osapuoliin
 • ilmoittaa oppisopimuskoulutuksessa tapahtuvista muutoksista oppisopimuskeskukseen

Työpaikkakouluttaja

 • suunnittelee työssä oppimisen kokonaisuudet yhdessä opiskelijan kanssa
 • ohjaa, tukee, kannustaa opiskelijaa työtehtävissä
 • vastaa opiskelijan ammattitaidon kehittymisen seuraamisesta
 • vastaa opiskelijan arvioinnista yhdessä opiskelijan kanssa
 • pitää yhteyttä oppisopimuksen osapuoliin
 • ilmoittaa oppisopimuskoulutuksessa tapahtuvista muutoksista oppisopimuskeskukseen