Mitä kaikkea oppisopimuksella voi opiskella?

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Tutkintovaihtoehtoja on noin 370. Lisätietoja tutkinnoista saa Opetushallituksen www-sivuilta tai Lapin oppisopimuskeskuksesta.

Kuinka kauan oppisopimuskoulutus kestää?

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin kesto perustutkinnoissa 2 – 3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1½ – 2 vuotta.

Mistä saan oppisopimustyöpaikan?

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Oppisopimuskeskus ei välitä oppisopimustyöpaikkoja.

Miten haen oppisopimustyöpaikkaa?

Oppisopimuspaikkaa haetaan kuten tavallista työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja voi löytyä esim. TE-toimiston nettisivuilta: www.mol.fi. Työttömän työnhakijan kannattaa selvittää myös mahdollisuutta työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen työ- ja elinkeinotoimistosta.  Harjoittelu tai valmennus voi päätyttyään johtaa oppisopimukseen ko. työnantajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen voi suorittaa myös jo olemassa olevassa työpaikassa.

Millainen oppisopimustyöpaikan pitäisi olla?

Työpaikan työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta opiskelija voi oppia siellä tutkinnossa vaadittavat ammatilliset tiedot ja taidot. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys. Koulutustarkastaja arvioi työpaikan soveltuvuuden.

Milloin oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa?

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa. Oppisopimus käynnistyy yleensä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella eli töiden aloittamisella.

Voiko yrittäjä opiskella oppisopimuksella?

Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja oppisopimuskeskus. Lisäksi yrittäjä tai oppisopimuskeskus etsii opintojen ajaksi mentorin, joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Millaista palkkaa työnantaja maksaa oppisopimuksen aikana?

Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tarkempia tietoja alan palkkauksesta voi kysyä ammattialan liitosta. Voimassa olevat työehtosopimukset löytyvät Finlexin sivuilta.

Miten työnantaja hyötyy oppisopimuksesta?

Työnantaja saa tukea uuden tai olemassa olevan henkilöstön koulutukseen. Tietopuolinen koulutus ja tutkintoon sisältyvät tutkintotilaisuudet ovat työnantajalle maksuttomia. Lisäksi työnantaja saa koulutuskorvausta työpaikalla annettavan koulutuksen järjestämisestä. Lapin oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvausta 10-250 € kuukaudessa ja suuruuteen vaikuttaa koulutusala ja tutkinto sekä opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Työnantaja voi myös saada työ- ja elinkeinotoimistosta palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaukseen. Palkkatuen suuruus on noin 700 euroa kuukaudessa ja sen myöntämisestä päättää työ- ja elinkeinotoimisto.

Mitä työpaikkakouluttajalta edellytetään?

Työpaikkakouluttajalla tulee olla työkokemusta ja / tai koulutusta opiskelijan koulutusalalta, jolloin hän osaa ohjata opiskelijaa työssä oppimisessa. Oppisopimuskeskus järjestää säännöllisesti työpaikkakouluttajakoulutusta, josta saa lisätukea työpaikkakouluttajan tehtävään.