Oppisopimusopiskelu on yrittäjälle erinomainen väylä kehittää omaa osaamistaan sekä parantaa yrityksensä toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Oppisopimusopiskelu sopii myös sukupolvenvaihdostilanteisiin. Lapin oppisopimuskeskuksen toimialueella on vuositasolla noin 200 yrittäjää oppisopimuskoulutuksessa.

Yrittäjänä voit vahvistaa osaamistasi opiskelemalla oppisopimuskoulutuksena

 • yrittäjän ammattitutkinnon
 • yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
 • tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon

tai opiskella toimialasi

 • ammatillisen perustutkinnon
 • ammattitutkinnon
 • erikoisammattitutkinnon

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

 • tapahtuu pääsääntöisesti yrittäjän omassa yrityksessä
 • perustuu yrittäjän ja oppisopimuskeskuksen väliseen sopimukseen
 • työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla tutkinnon tavoitteiden ja koulutustarpeiden mukaisesti
 • koulutukseen liittyvät kehittämistehtävät kohdistuvat suoraan oman yrityksen kehittämiseen
 • on maksutonta

Yrittäjän työpaikkakouluttaja

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa olevalle yrittäjälle nimetään opiskelun tueksi työpaikkakouluttaja / mentori, joka voi olla esimerkiksi toinen yrittäjä. Mentori on oppisopimuskoulutuksessa keskustelukumppanin ja sparraajan roolissa. Mentori tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan yrityksen nykytilaa ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Tavoitteena on saada yrittäjälle puolueetonta palautetta, näkökulmia ja virikkeitä mentoroinnin kautta. Oppisopimuskeskus maksaa mentorille koulutuskorvausta ohjauksesta ja arvioinnista.